Reluga - Informationshantering & dokumentation som stärker ert företag

Rätt dokument, från rätt avsändare till rätt mottagare, med rätt
innehåll och av rätt kvalitet, i rätt tid. Det är vad vi jobbar för. 

Våra tjänster

Rätt dokument, från rätt avsändare till rätt mottagare, med rätt innehåll och av rätt kvalitet, i rätt tid.

Ikon för Teknikinformationstjänster
Teknikinformation

Manualer, bruksanvisningar och instruktioner skriver inte sig själva, vi hjälper dig att ge dina produkter det stöd de förtjänar i form av text och bild.

Ikon för Informationshanteringstjänster och Informationsstrukturering
Informationshantering

Stora mängder information kan skapa problem i alla organisationer och projekt. Vi hjälper er att organisera, strukturera och hantera informationsmassan så att den
hjälper, inte stjälper.

Ikon för Projektledningstjänster
Projektledning

Målet är allt, våra projektledare hjälper dig dit. Hela tiden med människan i centrum, för inget projekt blir bättre än de individer som utgör projektgruppen och inget projekt blir bättre än sin ledning.

VÅRA UPPDRAG

Här nedan finns några exempel på pågående och avslutade uppdrag.

Stadler
I samband med moderniseringen av snabbtåget X2000 arbetar vårt team med tekniska skribenter och illustratörer för att säkerställa att all nödvändig dokumentation för drift, underhåll, felsökning och utbildning är uppdaterad och komplett. Som en del av detta projekt samarbetar vi med Stadlers team, som ansvarar för ombyggnationen av tågen i verkstaden i Tillberga. Vårt mål är att säkerställa en smidig och effektiv moderniseringsprocess för att förbättra tågets prestanda och säkerhet.
LKAB Malmberget
I LKAB:s arbete med att växla över till ett modellbaserat arbetssätt för informationshantering ingår ett byte av referensbeteckningssystem från ett äldre, produktorienterat, beteckningssystem, till ett modernt system med utgångspunkt från ISO/IEC 81346 där flera aspekter av varje objekt beaktas och möjliggör effektivare arbetssätt för olika intressentgrupper. Reluga AB bidrar till detta arbete med operativt stöd för hanteringen av det nya beteckningssystemet under förprojektering, projektering och detaljprojektering i ett av LKAB:s många projekt för att ställa om sin produktion mot en koldioxidminimerad produktion.
Billerud
Vid Billeruds bygge av ny Sodapanna med kringutrustning vid anläggningen i Frövi engagerades Reluga AB för att ansvara för dokument- och informationshantering, från kravställning vid upphandling, via framtagande av processer för projektarbetet med dokumentationen till genomförande av projektet. Reluga AB var en aktiv del av projektet genom alla faser och ledde arbetet hela vägen fram till att godkänd dokumentation och information var tillgänglig i Billeruds förvaltande system. Med väl utvecklade dokumentationsprocesser säkerställde Reluga AB en effektiv och framgångsrik överlämning för den fortsatta driften av sodapannan.