Reluga - Informationshantering & dokumentation som stärker ert företag till nya nivåer

Rätt dokument, från rätt avsändare till rätt mottagare, med rätt
innehåll och av rätt kvalitet, i rätt tid. Det är vad vi jobbar för. 

Våra tjänster

Rätt dokument, från rätt avsändare till rätt mottagare, med rätt innehåll och av rätt kvalitet, i rätt tid.

Grafik som visar teknikinformation
Teknikinformation

Manualer, bruksanvisningar och instruktioner skriver inte sig själva, vi hjälper dig att ge dina produkter det stöd de förtjänar i form av text och bild.

Grafik som visar ett dokument
Informationshantering

Stora mängder information kan skapa problem i alla organisationer och projekt. Vi hjälper er att organisera, strukturera och hantera informationsmassan så att den
hjälper, inte stjälper.

Grafik som visar projektledare
Projektledning

Målet är allt, våra projektledare hjälper dig dit. Hela tiden med människan i centrum, för inget projekt blir bättre än de individer som utgör projektgruppen och inget projekt blir bättre än sin ledning.

Kom i kontakt med oss redan idag

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss redan idag så kan vi boka ett förutsättningslöst möte. 

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.