VÅRA SAMARBETSPARTNERS​

TCG partner inom teknisk anläggningsinformation och ISO/IEC 81346-standarder.

Tillsammans med vår samarbetspartner TCG hjälper Reluga verksamheter att höja sin kvalitet på den tekniska anläggningsinformationen. Bland annat i projekt hos LKAB där ett nytt referensbeteckningssystem inarbetas i verksamheten för att nå effektivare, säkrare och mångsidigare drift och underhåll.

När Project Globe sökte en samarbetspartner för att arbeta med dokumentation och informationshantering fann vi varandra då vi delar synen på hur viktigt det är med en strukturerad hantering från den allra första början i ett projekt. Vi har sedan samarbetat i flera stora projekt för att bringa ordning och reda, med bästa möjliga utfall för våra kunder.