VÅRA UPPDRAG

Här nedan finns några exempel på pågående och avslutade uppdrag

Grangex Exploration AB, Dannemora​

Pågående uppdrag
I ett ambitiöst projekt med Grangex Exploration AB för återöppningen av Dannemoragruvan, spelar Reluga AB en avgörande roll i utformningen av processer, rutiner och instruktioner för dokumenthantering. Vårt bidrag inkluderar utveckling av omfattande riktlinjer för projektgenomförande, vilket säkerställer en strukturerad och effektiv process från start till mål. Dessutom är Reluga AB ansvariga för att ta fram underlag för upphandling av nödvändiga maskiner, utrustning och tjänster inför gruvans öppnande. Detta har inneburit en djupgående analys och förståelse för projektets unika behov, vilket möjliggör en smidig återöppning av gruvan med fokus på miljö, säkerhet och effektivitet.

LKAB Malmberget

I LKAB:s arbete med att växla över till ett modellbaserat arbetssätt för informationshantering ingår ett byte av referensbeteckningssystem från ett äldre, produktorienterat, beteckningssystem, till ett modernt system med utgångspunkt från ISO/IEC 81346 där flera aspekter av varje objekt beaktas och möjliggör effektivare arbetssätt för olika intressentgrupper. Reluga AB bidrar till detta arbete med operativt stöd för hanteringen av det nya beteckningssystemet under förprojektering, projektering och detaljprojektering i ett av LKAB:s många projekt för att ställa om sin produktion mot en koldioxidminimerad produktion.

Stadler

I samband med moderniseringen av snabbtåget X2000 arbetar vårt team med tekniska skribenter och illustratörer för att säkerställa att all nödvändig dokumentation för drift, underhåll, felsökning och utbildning är uppdaterad och komplett. Som en del av detta projekt samarbetar vi med Stadlers team, som ansvarar för ombyggnationen av tågen i verkstaden i Tillberga. Vårt mål är att säkerställa en smidig och effektiv moderniseringsprocess för att förbättra tågets prestanda och säkerhet.

Billerud​

Reluga AB har spelat en avgörande roll i flera av Billeruds nyckelprojekt, både i Sverige och i Nordamerika. Vid Billeruds bygge av ny Sodapanna med kringutrustning vid anläggningen i Frövi, var Reluga AB ansvarig för dokument- och informationshantering genom hela projektets livscykel, från kravställning vid upphandling till framtagande av processer och genomförande. Vårt arbete säkerställde att all dokumentation och information var korrekt hanterad och integrerad i Billeruds system för effektiv och framgångsrik överlämning och fortsatt drift. I Billeruds nordamerikanska verksamhet har Reluga AB utvecklat dokumentationsprocesserna för ”Transformation Program”, som innebär en utveckling av verksamheten efter förvärvet ett amerikanskt bolag. Reluga AB:s expertis inom dokumenthantering bidrog till att lägga grunden för en strategisk plan för att effektivisera projektgenomförande och stödja Billeruds långsiktiga mål. Reluga AB har bidragit till att förbättra Billeruds förmåga att hantera komplexa dokumentationsutmaningar vilket bidragit till framgång vid storskaliga omvandlingsprojekt.

Mälarenergi AB: En Fortsatt Partner

Reluga AB har sedan 2013 arbetat med Mälarenergi AB i flera projekt och fungerat som rådgivare och operativa resurser. Vi har bidragit med allt från kartläggning och komplettering av dokumentation för specifika anläggningsdelar, utveckling av arbetsprocesser för teknikinformation, till ledning och genomförande av stora infrastrukturprojekt såsom Block 6 och Block 7 till kraftvärmeverket i Västerås, projektet för kritiska reservdelar, samt förnyelseprojekt såsom turbin G4. Ansvaret har sträckt sig från att organisera och leda dokumentationsarbetet inom Dokumentcenter, utarbeta och implementera processer och instruktioner för effektiv dokumenthantering, samt granskning och hantering av leverantörerna dokumentation inför kommande förvaltning. Reluga AB har i flera projekt haft förmånen att få stödja Mälarenergi AB i dokumentationsfrågor vid förhandlingar, fått möjlighet att utveckla företagets arbete med teknisk information och fått vara en nyckelspelare i deras ambitioner att förnya och utöka sin anläggningskapacitet, ett samarbete som givit Mälarenergi teknisk informationshantering i toppklass.

Stockholm Exergi/Fortum Värme

Reluga AB har i flera projekt stöttat Stockholm Exergi (tidigare Fortum Värme) med strategisk och operativ hantering av dokumentation och information. I projekt Stabilisering B2, där Block 2 vid kraftvärmevärket i Märsta verkade Reluga AB som rådgivande i arbetet med att strukturera upp dokumentationen i ett projekt där dokumenthanteringen hade havererat. Stockholm Exergi har sedan tagit hjälp av Reluga AB i flera andra projekt för att säkerställa effektiv dokument- och informationshantering i projekt, under såväl förhandlingar med leverantörer som under det operativa genomförandet av projekten. Genom denna rådgivning kunde Stockholm Exergi effektivisera dokumentationsprocesserna, vilket ledde till ett smidigare projektgenomförande och säkerställande att all nödvändig information var korrekt hanterad och integrerad i företagets förvaltningssystem.